Tenderi

helpsystem

TENDER AKTUELAN

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-24-2

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA SOLARNI SISTEM

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-24-2

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 22.04.2024. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 23.04.2024. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER AKTUELAN

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-24-4

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  ŠTEDNU RASVJETU

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-24-4

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 22.04.2024. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 23.04.2024. u 9:00 časova  po lokalnom vremenu

 Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER AKTUELAN

REF. Br. P-SOE-11-23-24-01

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA ODABIR:

Konsultanta za izradu  Regionalne WEB Platforme  u svrhu

Digitalizacije poljoprivrednog sektora na Zapadnom Balkanu

REF. Br. P-SOE-11-23-24-01

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 05.04.2024. do 12:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana. / The form has been deactivated.

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-184-23-23-01

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

Izgradnja objekta socijalnog stanovanja (suteren i prizemlje) –  i Isporuka i ugradnja gradjevinskog materijala za  individualne gradjevinske objekte opština Herceg Novi.

REF. Br. P-MNE-184-23-23-01

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 18.01.2024. do 12:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 26.01.2024. u 12:30 časova  po lokalnom vremenu (Cetinjski put13/15 (zgrada Linea) ulaz II, sprat 2, kancelarija 14, 81000 Podgorica)

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

OBAVJEŠTENJE O POBJEDNIKU NADMETANJA – Award Notice

Datum / Date: 15.12.2023.

REF. Br. / Ref No. MNE -180- 23-23-01

Adaptacija i rekonstrukcija postojeceg stambenog objekta od 24 stambene jedinice naselje Vrela ribnicka – Konik, opština Podgorica

Datum objave obavještenja o nadmetanju: 10.06.2023.
Vrijednost ugovora: 227507,70 Eur
Datum dodjele ugovora: 04.12.2023.
Broj primljenih ponuda: 2 ponude
Naziv i država uspješnog izvođača: Acos d.o.o , Montenegro

Renovation of building – adaptation and reconstruction of the existing residential building of 24 units, place Vrela Ribnicka -Konik, municipality of Podgorica

Publication date of the Tender Notice: 10.06.2023.
Contract value: 227507,70 Eur
Date of award of the Contract: 04.12.2023.
Number of offers received: 2 ponude
Name and country of successful contractor: Acos d.o.o , Montenegro

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-MNE186-23-23-1

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  PUMPNO POSTROJENJE I MATERIJAL ZA VODOVOD

REF. Br. P-MNE-MNE186-23-23-1

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 22.11.2023. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 22.11.2023. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-23-7

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  OPREMA ZA UIKS

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-23-7

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 30.10.2023. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
 
JAVNO OTVARANJE PONUDA 30.10.2023. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

KOREKCIJA

 Tenderska dokumentacija je 11.10.2023. dopunjena još jednim obavezujućim dokumentom: Gen 2_4 Confirmation of Compliance

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-23-4

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA ŠTEDNU RASVJETU

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-23-4

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi/?lang=sr

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 04.09.2023. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 04.09.2023. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

 Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

OBAVJEŠTENJE O POBJEDNIKU NADMETANJA – Award Notice

Datum / Date: 21.08.2023.

REF. Br. / Ref No. P-MNE-SOE-10-23-23-2

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  SOLARNI SISTEM

Datum objave obavještenja o nadmetanju: 10.06.2023.
Vrijednost ugovora: 67200 Eur
Datum dodjele ugovora: 18.08.2023.
Broj primljenih ponuda: 2 ponude
Naziv i država uspješnog izvođača: Euroluks d.o.o , Montenegro 

Provision solar panels for summer pasture lands and on the job training for women and youth on solar panel installation

Publication date of the Tender Notice: 10.06.2023.
Contract value: 67200 Eur
Date of award of the Contract: 18.08.2023.
Number of offers received: 2 ponude
Name and country of successful contractor: Euroluks d.o.o , Montenegro 

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-180-23-23-02

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  KANCELARIJSKU OPREMU

REF. Br. P-MNE-180-23-23-02

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenders/.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 14.08.2023. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu
JAVNO OTVARANJE PONUDA 14.08.2023. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER ISTEKAO

REF. Br. P-MNE-180-23-23-01

Help, u okviru svog projekta Socijalna I dječija zaštita za Uktrajinske izbjeglice” u Crnoj Goru finansiranog od strane ADH,  sve kvalifikovane i specijalizovane dobavljače/izvođače da učestvuju u tenderu za

Adaptacija i rekonstrukcija postojeceg stambenog objekta od 24 stambene jedinice naselje Vrela ribnicka – Konik, opština Podgorica.

Pozivamo sve kompanije koje su zainteresovane za učešće u ovom tenderu na tehnički sastanak/obilazak lokacije  sa našim inženjerima, dana 19.06.2023. u 12:00 sati po lokalnom vremenu, koji će sorganizovati na lokaciji za izvođenje radova Vrela Ribnicka Konik – Podgorica.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]  

Ponude dostavljenje nakon predviđenog roka biće odbijene i vraćene neotvorene. 

Tenderska dokumentacija mora biti detaljno obeležena svim potrebnim informacijama, uključujući datum, vreme i mesto predaje tendera.

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER ISTEKAO

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA

 Help-Hilfe zur Selbsthilfe  

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  SOLARNI SISTEM

REF. Br. P-MNE-SOE10-23-23-2

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak. Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: 03.07.2023. do  8:00 časova  po lokalnom vremenu

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 03.07.2023. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

MOLIMO VAS DA POPUNITE FORMU DA BI PREUZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Forma je deaktivirana.

TENDER ISTEKAO

PRIJAVE ZA GRANTOVE ZA FOTONAPONSKE SISTEME

Njemačka humanitarna organizacija Help u saradnji sa opštinom Berane  započela je projekat “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu” uz finansijsku podršku njemačke Vlade. Projektom je predviđena i podrška za 20 domaćinstava  zainteresovanih za grant solarnog-fotonaponskog sistema na katunima,poljoprivrednim gazdinstvima i etno selima u ruralnom i planinskom dijelu opštine Berane,sa ciljem stvaranja boljih uslova za rad i osnaživanje prihodovne djelatosti korisnika.

PRIJAVE ZA NEZAPOSLENE

Njemačka humanitarna organizacija Help u saradnji sa opštinom Berane  započela je projekat “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu” uz finansijsku podršku njemačke Vlade.  Projektom je predviđena i obuka za 14 nezaposlenih stanovnika opštine Berane, zainteresovanih za stručnu obuku instaliranja fotonaponskog sistema,sa ciljem stvaranja boljih mogućnosti za rad i upošljenje.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-171-22-23-MBJ6

Predavač-ica crnogorskog jezika kao stranog

Uvod i obrazloženje

Njemačka humanitarna organizacija ,,Help” pružiće pomoć ukrajinskim izbjeglicama u Crnoj Gori. Ovaj projekat fokus stavlja na poboljšanje životnog standarda pomenute grupe. Help i  NVO Dobro djelo namjeravaju da podrže 80 odraslih i djece na časovima crnogorskog jezika u trajanju od 4 mjeseca. Ovim bi značajno trebalo da se povećaju šanse za zaposlenje odraslih, a djeci će pomoći da se lakše prilagode u lokalnim školama.

Ove mjere pomoći finansira Aktion Deutschland Hilft – koalicija renomiraniih njemačkih humanitarnih organizacija. Cilj ADH je da obezbijedi efikasno korišćenje privatnih donacija i da pomogne ljudima kojima je potrebna usklađena, brza i koordinirana pomoć u hitnim slučajevima. U cilju optimizacije svog dosadašnjeg uspješnog rada, organizacije učesnice objedinjuju svoje dugogodišnje iskustvo u humanitarnoj pomoći u inostranstvu.

Help će na ovom projektu sarađivati sa ukrajinskom organizacijom „Dobro djelo“ koja raspolaže mrežom od pet ukrajinskih volonterskih centara koji su osnovani uz pomoć ukrajinske ambasade. U Crnoj Gori trenutno boravi od 6 000 do 7 000 ukrajinskih izbjeglica. Dok mnoge od ovih izbjeglica imaju sredstava da se pobrinu o svojim potrebama, drugima je prijeko potrebna pomoć.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-MNE171-22-23-DZD2

NJEMAČKA NEVLADINA ORGANIZACIJA Help-Hilfe zur Selbsthilfe

OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  PUTNIČKI AUTOMOBIL

REF. Br. P-MNE-MNE171-22-23-DZD2

Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-22-DZD4 za dobavljača za nabavku opreme za poslodavce

Help-Hilfe zur Selbsthilfe  OGLAŠAVA  NADMETANJE U PRIKUPLJANJU PONUDA ZA:

IZBOR DOBAVLJAČA ZA  OPREMU ZA POSLODAVCE  REF. Br. P-MNE-SOE5-21-22-DZD4

Učešće u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak. Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu: https://help-montenegro.me/tenderi

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: 09.06.2022. do 9:00 časova  po lokalnom vremenu  

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 10.06.2022. u 10:00 časova  po lokalnom vremenu  

Dodatne informacije se mogu dobiti upitom na e-mail: [email protected]

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD8 za dobavljača za nabavku opreme za poslodavce

Help raspisuje tender br. P-MNE-SOE5-21-21-DZD8 za prikupljanje ponuda za izbor dobavljača za nabavku opreme za poslodavce. Učešće  u nadmetanju mogu uzeti sva pravna lica koja su registrovana i protiv kojih se ne vodi sudski postupak.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti registracijom na web sajtu.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD7 za stručnu obuku nezaposlenih

Njemačka organizacija Help vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD7. Više detalja u priloženoj tenderskoj dokumentaciji.

U prilogu je zahtjev za ponudu sa Aneksima. Potpisani i ovjereni Aneksi su obavezni kao i ostala dokumenta sadržana u prilogu. Molimo vas da sva prazna polja dokumenata iz priloga popunite.

Molimo da dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti u skladu sa uslovima i pravilima datim kroz dokumenta iz priloga.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD6

Njemačka organizacija Help Vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD6.

U okviru projekta “Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana”, Help će u Crnoj Gori podržati 15 nezaposlenih osoba sa licenciranom obukom za zanimanja-znanja-ključne vještine za koje su iskazali interesovanje i kandidovali kao potrebne.

Cilj tendera je sertifikovanje i podizanje nivoa znanja i vještina nezaposlenih osoba, osnaživanje poslodavaca obezbjeđivanjem kvalifikovane stručne radne snage.

TENDER ISTEKAO

Tender P-MNE-SOE5-21-21-DZD5

Njemačka organizacija Help Vas ovim putem poziva da učestvujete u proceduri nabavke kroz tender br.: P-MNE-SOE5-21-21-DZD5 / Poziv za tender za mašine za pletnje čelične mreže.

TENDER ISTEKAO

Tender PMNE-SOE005-21-21-10

Njemačka nevladina organizacija Help-Hilfe zur selbsthilfe oglašava  nadmetanje u prikupljanju ponuda za: Izbor izvođača građevinskih radova za sanaciju i rekonstrukciju objekta za uzgoj svinja br. 2 u UIKS-u Spuž, Opština Danilovgrad, ref. br. PMNE-SOE005-21-21-10.